DRL thay ghế Chủ tịch

18-03-2020 09:28:28+07:00
18/03/2020 09:28 0
  •  

DRL thay ghế Chủ tịch

HĐQT CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 (HOSE: DRL) đã thông qua việc chấp thuận cho ông Lê Kim Hùng thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐQT của DRL nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 17/03/2020.

Đồng thời, HĐQT DRL đã thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Đức - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT DRL nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ thông qua là 100%.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, DRL ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng và 56 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 8% so với năm trước. Như vậy, kết thúc năm 2019, DRL đã hoàn thành 104% kế hoạch lãi sau thuế năm 2019.

Một số chỉ tiêu tài chính của DRL qua các năm. Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang