Dược Lâm Đồng đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 đi lùi 24%

24-03-2020 15:49:00+07:00
24/03/2020 15:49 0
  •  

Dược Lâm Đồng đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 đi lùi 24% 

Ban lãnh đạo CTCP Dược Lâm Đồng (HNX: LDP) đặt kế hoạch năm 2020 mang về 413 tỷ đồng doanh thu và 9 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt tăng 9% và giảm 24% so với thực hiện năm 2019.

Năm 2020, LDP ước tính giá trị tổng sản lượng theo giá nhập kho hơn 145 tỷ đồng. Công ty dự kiến mang về 413 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng 9% so với năm 2019. Trong đó, doanh thu hàng sản xuất chiếm 215 tỷ đồng tăng 50% so với năm trước.

Lãi trước thuế ước đạt 9 tỷ đồng, giảm hơn 24% so với kết quả năm 2019. Số tiền đầu tư trong năm 2020 vào mức 6.6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 so với kế hoạch của LDP
Đvt: Triệu đồng
Nguồn: LDP

Kết quả năm 2019, LDP đạt lãi trước thuế gần 12 tỷ đồng, tăng đến 138% so với kế hoạch, chủ yếu nhờ phần lợi nhuận từ việc thanh lý các tài sản không mang lại hiệu quả sử dụng trong thời gian qua.

Doanh thu thuần đạt hơn 379 tỷ đồng, thực hiện 82% kế hoạch. Mảng hàng thương mại chiếm 62% tổng doanh thu nhưng chỉ mang lại 27% lãi gộp năm 2019. Trong khi đó, mảng thành phẩm sản xuất chiếm 38% doanh thu nhưng mang về đến 73% lãi gộp.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của LDP dự kiến diễn ra vào ngày 07/04/2020 tới.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang