EPC: Công bố thông tin bất thường 24h vể việc Kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC năm 2019

26-03-2020 14:40:00+07:00
26/03/2020 14:40 0
  •  

EPC: Công bố thông tin bất thường 24h vể việc Kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC năm 2019

.

Tài liệu đính kèm:
1.EPC_2020.3.26_dd97ce2_CV_VV_cong_bo_thong_tin_bat_thuong_24_gio_ve_viec_kiem_toan_co_y_kien_loai_tru.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang