FLCHomes lãi ròng 2019 hơn 257 tỷ đồng, tăng hơn 5,500%

03-03-2020 08:42:24+07:00
03/03/2020 08:42 10
  •  

FLCHomes lãi ròng 2019 hơn 257 tỷ đồng, tăng hơn 5,500%

CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes (OTC: FHH) vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2019 sau kiểm toán với doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh, đồng thời nhận được ý kiến chấp nhận toàn phần của kiểm toán.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của FLCHomes
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019 FHH

Năm 2019, FHH mang về 1,512 tỷ đồng tổng doanh thu, tương ứng tăng 70% so với năm trước. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa chiếm tỷ trọng cao nhất (hơn 75%), đạt 1,130 tỷ đồng, tăng 63% so với năm trước; doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 76%, đạt 343 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu năm 2019 của FHH
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019 FHH

Bên cạnh tăng trưởng doanh thu thuần, doanh thu từ hoạt động tài chính của Công ty (chủ yếu là lãi tiền gửi, tiền cho vay và bán các khoản đầu tư) của Công ty cũng tăng cao 225%, đạt hơn 400 tỷ đồng. Qua đó, lãi ròng của FHH tăng hơn 5,500% so với năm 2018, đạt trên 257 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của Công ty đạt 6,081 tỷ đồng, suýt soát so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt 2,043 tỷ đồng, tăng 38%; tài sản dài hạn đạt 4,038 tỷ đồng, giảm 13%.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất (hơn 81%) đạt 1,660 tỷ đồng, tăng 52% so với thời điểm đầu năm. Ngoài ra, hàng tồn kho của Công ty giảm hơn 34%, đạt 55 tỷ đồng.

Phải thu từ khách hàng là bên liên quan của Công ty ở mức hơn 164 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) chiếm hơn 48 tỷ đồng.

Trong năm 2019, FHH ghi nhận mua hàng hơn 300 tỷ đồng và bán hàng, cung cấp dịch vụ gần 267 tỷ đồng cho các bên liên quan.

Giao dịch với bên liên quan của FHH trong năm 2019. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 của FHH
Số dư với các bên liên quan của FHH. Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất 2019 của FHH

Cách đây không lâu tại lễ ra mắt giới thiệu cơ hội đầu tư vào FHH, ông Trịnh Văn Quyết đã cho hay sẽ đưa cổ phiếu lên sàn UPCoM với giá chào sàn đạt 35,000 đồng/cp cùng với lời hứa giá cổ phiếu sẽ đạt 3 chữ số trong năm 2020. Tới nay, FHH vẫn đang giao dịch tại thị trường phi tập trung (OTC).

* Cổ đông FLCHOMES không yêu cầu hoàn trả tiền, trong đó có FLC?

* UBCK yêu cầu FLCHOMES hủy phương án chào bán tăng vốn lên 1,200 tỷ, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư

Như Xuân 

FILI 

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang