GGG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

24-03-2020 15:26:00+07:00
24/03/2020 15:26 0
  •  

GGG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu GGG của CTCP Ô tô Giải Phóng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Ngày 28/04/2020
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, Khu kinh tế cửa khẩu Thanh huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
          - Nội dung họp: Họp thường niên năm 2020

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang