Hơn 18 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong quý 1/2020

27-03-2020 18:00:00+07:00
27/03/2020 18:00 0
  •  

Hơn 18 ngàn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong quý 1/2020

Trong quý 1/2020, khu vực doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 18.6 nghàn doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Hơn 18 ngàn DN tạm ngừng hoạt động trong quý 1/2020

 

Trong quý 1/2020, cả nước có 29.7 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 351.4 ngàn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 243.7 ngàn lao động, tăng 4.4% về số doanh nghiệp, giảm 6.4% về vốn đăng ký và giảm 23.3% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2020 đạt 11.8 tỷ đồng, giảm 10.4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 552.4 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 9.1 ngàn doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong quý 1/2020 là 903.8 ngàn tỷ đồng, giảm 17.7% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 14.8 ngàn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1.6% so với quý 1/2019, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong quý 1/2020 lên 44.5 ngàn doanh nghiệp, trung bình mỗi tháng có 14.8 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 3 tháng đầu năm là 18.6 ngàn doanh nghiệp, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 12.2 ngàn doanh nghiệp, giảm 20.6%, trong đó có 2,629 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm từ năm 2018; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong quý 1/2020 là 4.1 ngàn doanh nghiệp, tương đương với cùng kỳ năm trước.

Nhật Quang

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang