HTI đặt lãi trước thuế hơn 18 tỷ đồng cho quý 2

31-03-2020 13:12:24+07:00
31/03/2020 13:12 2
  •  

HTI đặt lãi trước thuế hơn 18 tỷ đồng cho quý 2

Vừa qua, HĐQT CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (HOSE: HTI) đã thông qua một số nội dung về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh cho quý 2 của Công ty.

Cụ thể, năm 2020 HTI đề ra mục tiêu 373 tỷ đồng cho doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ và gần 74 tỷ đồng cho lợi nhuận trước thuế, tương ứng giảm nhẹ 2% về doanh thu và suýt soát về lợi nhuận so với kết quả đạt được ở năm trước.

Sau khi quý 1 kết thúc, HTI đã mang về được gần 90 tỷ đồng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ và 18.5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng thực hiện 24% và 25% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm.

Kết quả kinh doanh quý 1 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 của HTI
Đvt: Triệu đồng
Nguồn: Nghị quyết số 88 của HTI

Sang quý 2, HTI dự kiến kết quả mang về sẽ ngang bằng quý 1 với 91 tỷ đồng cho doanh thu và 18.2 tỷ đồng cho lợi nhuận trước thuế. Qua đó, nếu HTI hoàn thành chỉ tiêu đề ra cho quý 2, Công ty sẽ nâng tỷ lệ thực hiện kế hoạch năm lên 48% và 50%.

Thực tế, trong 4 năm qua (từ 2016), HTI luôn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận do Công ty đặt ra.

Tình hình hoàn thành kế hoạch của HTI qua các năm. Đvt: Tỷ đồng

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang