HWS: CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huếđã mua 30,500 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

06-03-2020 12:43:00+07:00
06/03/2020 12:43 0
  •  

HWS: CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huếđã mua 30,500 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP Cấp nước Thừa Thiên Huế
- Mã chứng khoán: HWS
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 156,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,500 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 30,500 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 187,000 CP
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ khác thuộc VCSH
- Ngày bắt đầu giao dịch: 11/02/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/02/2020
- Tên công ty chứng khoán được uỷ quyền thực hiện giao dịch: .

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang