Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ với khoản mục phải thu ngắn hạn của Bóng đèn Điện Quang

24-03-2020 10:53:52+07:00
24/03/2020 10:53 3
  •  

Kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ với khoản mục phải thu ngắn hạn của Bóng đèn Điện Quang

Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019, đơn vị kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục phải thu ngắn hạn khác của CTCP Bóng đèn Điện quang (HOSE: DQC).

Cụ thể, đơn vị kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với hơn 6.71 tỷ đồng quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp và 30 tỷ đồng của Cục quản lý công sản Bộ Tài chính tại mục phải thu khác ngắn hạn trên Bảng cân đối kế toán của DQC.

Theo kiểm toán, về việc xử lý vi phạm về thuế và các khoản phải nộp khác qua thanh tra việc chấp hành pháp luật về thuế của Tổng cục Thuế, DQC đã nộp 6.71 tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Đây là số tiền lãi vay Ngân hàng BIDV được hạch toán vào chi phí tại thời điểm cổ phần nhưng được miễn, giảm sau thời điểm cổ phần hóa.

Đồng thời, 30 tỷ đồng được ghi nhận vào tài khoản tạm giữ của Cục quản lý công sản Bộ Tài chính và được trình bày ở khoản phải thu ngắn hạn khác trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019 là số tiền thu được từ hợp đồng hợp tác đầu tư ngày 16/08/2002 giữa DQC với Công ty đầu tư Xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam ký trước thời điểm cổ phần hóa nhưng sau thời điểm cổ phần hóa thì chuyển nhượng lại khoản vốn góp trong hợp đồng hợp tác đầu tư này.

DQC đã gửi công văn khiếu nai và yêu cầu hướng dẫn hạch toán đến Tổng cục trưởng Tổng cục thuế và Bộ Tài chính về vấn đề này. Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2019, DQC chưa nhận được công văn thông báo kết quả giải quyết khiếu nại và hướng dẫn hạch toán của Tổng cục thuế và Bộ tài chính. Do đó, đơn vị kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh các số liệu này hay không.

Về kết quả kinh doanh, năm 2019, DQC có doanh thu thuần đạt gần 825 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2018. Theo đó, lãi ròng của DQC sụt giảm đến 68%, còn gần 29 tỷ đồng. So với báo cáo tự lập, DQC ghi lãi ròng thêm hơn 2.4 tỷ đồng do hoàn nhập chi phí hoa hồng bán hàng từ các năm trước.

So với kế hoạch năm 2019, DQC mới thực hiện được 69% chỉ tiêu và doanh thu thuần và 62% chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang