L18: Kế hoạch lãi trước thuế 2020 gần 59 tỷ đồng, tăng 68%

03-03-2020 09:35:23+07:00
03/03/2020 09:35 0
  •  

L18: Kế hoạch lãi trước thuế 2020 gần 59 tỷ đồng, tăng 68%

HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (HNX: L18) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất  cho năm 2020.

Theo kế hoạch hợp nhất, L18 dự kiến doanh thu đạt 1,922 tỷ đồng, tăng 6% trong khi lãi trước thuế đạt gần 59 tỷ đồng, tăng 68% so với thực hiện năm 2019.

Tuy đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng mạnh, song tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 được L18 đề ra ở mức 10% như mức năm 2019.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019, L18 ghi nhận doanh thu lũy kế cả năm đạt gần 1,820 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2018.

Mặc dù ghi nhận lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 6 tỷ đồng nhưng L18 báo lãi trước thuế đạt gần 35 tỷ đồng, tăng 29% nhờ vào khoản thu nhập khác gần 42 tỷ đồng chủ yếu từ khoản hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình hơn 37 tỷ đồng và các khoản khác hơn 4 tỷ đồng.

Với kết quả này, L18 đã thực hiện được 103% chỉ tiêu doanh thu nhưng chỉ đạt 68% chỉ tiêu lãi trước thuế năm 2019.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang