Lãi ròng của Vinhomes tăng thêm 443 tỷ đồng sau kiểm toán

31-03-2020 16:18:15+07:00
31/03/2020 16:18 2
  •  

Lãi ròng của Vinhomes tăng thêm 443 tỷ đồng sau kiểm toán

CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với doanh thu thuần tăng 34% và lãi ròng tăng 52% so với năm 2018.

Kết quả kinh doanh hợp nhất kiểm toán năm 2019 của Vinhomes. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019 của VHM

So với trước khi kiểm toán, Vinhomes ghi nhận doanh thu thuần giảm gần 199 tỷ đồng và giá vốn hàng bán giảm hơn 296 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận gộp của Vinhomes đã tăng gần 96 tỷ đồng. Đồng thời, chi phí bán hàng giảm hơn 51 tỷ đồng trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 40 tỷ đồng.

Lãi ròng của Vinhomes đã tăng thêm 443 tỷ đồng sau kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, Vinhomes ghi nhận lãi ròng tăng mạnh nhờ vào doanh thu thuần tăng 34% trong khi giá vốn hàng bán giảm 15%.

Trong đó, doanh thu thuần của Vinhomes đạt gần 51,627 tỷ đồng chủ yếu là doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản, cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản và dịch vụ tổng thầu xây dựng, thiết kế và giám sát thi công.

Mặc dù chi phí bán hàng tăng mạnh 51% và chi phí quản lý doanh nghiệp cao gấp 2 lần năm 2018, song Vinhomes có lãi ròng đạt hơn 21,747 tỷ đồng, tăng 52% so với năm 2018. So với kế hoạch năm 2019, Vinhomes thực hiện được 118% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Cuối năm 2019, tổng tài sản của Vinhomes là 197,241 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm. Trong đó tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 13,332 tỷ đồng, cao gấp 4 lần, các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 9%, đạt gần 47,468 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 64%, lên mức gần 60,297 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Vinhomes tăng mạnh 85% so với đầu năm, chiếm gần 132,526 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ ngắn hạn chiếm hơn 18,162 tỷ đồng, cao gấp 3 lần đầu năm trong khi dư vay nợ dài hạn giảm 67%, còn chiếm hơn 8,343 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang