Một đơn vị kinh doanh nước sạch sắp được cổ phần hóa

04-03-2020 11:10:07+07:00
04/03/2020 11:10 0
  •  

Một đơn vị kinh doanh nước sạch sắp được cổ phần hóa

Ngày 20/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt phương án cổ phần hóa Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

Trung tâm có vốn điều lệ được phê duyệt hơn 292.33 tỷ đồng. Trong đó, 146.44 tỷ đồng là vốn cổ phần của Nhà nước (chiếm 50.1%), 570 triệu đồng là cổ phần bán ưu đãi cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế tại khu vực Nhà nước (chiếm 0.2%), 2.08 tỷ đồng là cổ phần bán cho người lao động theo thời gian cam kết làm việc tại CTCP (chiếm 0.7%) và 143.24 tỷ đồng là cổ phần bán đấu giá công khai ra bên ngoài (chiếm 49%).

Với phương thức bán cổ phần đấu giá công khai ra bên ngoài, 14.32 triệu cp của Trung tâm, tương đương 143.24 tỷ đồng, chiếm 49% vốn điều lệ sẽ được đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM với giá khởi điểm 10,000 đồng/cp. Nhà đầu tư nước ngoài được mua tối đa 14.32 triệu cp, chiếm 49% vốn điều lê.

Trường hợp 57,000 cp, tương đương giá trị 570 triệu đồng tính theo mệnh giá, chiếm 0.2% vốn điều lệ sẽ được bán ưu đãi với giá 6,000 đồng/cp cho 85 người lao động theo thời gian làm việc thực tế tại khu vực Nhà nước.

Cùng với đó, 208,000 cp, tương được giá trị 2.08 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 0.7% vốn điều lệ sẽ được bán cho 81 người lao động theo thời gian cam kết làm việc tại CTCP với giá 10,000 đồng/cp.

Tạm tính tổng số tiền gần 146 tỷ đồng thu được từ 3 phương thức chào bán dự kiến nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Sau khi cổ phần hóa, Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn sẽ hoạt động dưới hình thức CTCP, trong đó Nhà nước nắm giữ 50.1% vốn điều lệ, và sẽ được đổi tên thành CTCP Cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn Hậu Giang.

Theo kế hoạch sau cổ phần hóa giai đoạn từ năm 2020-2022, Công ty kỳ vọng tổng doanh thu đạt gần 58 tỷ đồng (năm 2020), hơn 74 tỷ đồng (năm 2021) và 88 tỷ đồng (năm 2022).

Mục tiêu lãi trước thuế đạt 6 tỷ đồng (năm 2020); 17 tỷ đồng (năm 2021) và 26 tỷ đồng (năm 2022).

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang