MSB: Sau kiểm toán, lợi nhuận thuần 2019 đạt hơn 2,200 tỷ đồng

10-03-2020 11:33:39+07:00
10/03/2020 11:33 4
  •  

Dịch vụ 

MSB: Sau kiểm toán, lợi nhuận thuần 2019 đạt hơn 2,200 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa công bố Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2019. Về cơ bản, các số liệu công bố không có sự khác biệt so với báo cáo trước kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính sau kiểm toán, lợi nhuận thuần trước trích lập dự phòng của MSB đạt hơn 2,200 tỷ đồng, tăng 23.5% so với năm 2018. Tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 157 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2018 và hoàn thành 103% so với kế hoạch đặt ra. Tăng trưởng tín dụng tăng gần 23% đạt gần 68 nghìn tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng và phát hành các giấy tờ có giá đạt gần 90 nghìn tỷ đồng tăng xấp xỉ 25% so với đầu năm và vượt kế hoạch mục tiêu đặt ra. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1,287 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với năm 2018.

Ở mảng tín dụng, dự nợ cho vay khách hàng ở thời điểm 31/12/2019 tăng hơn 30% so với năm 2018. Cho vay khách hàng cá nhân đạt hơn tăng 53%, cho vay khách hàng doanh nghiệp ở những địa bàn chủ lực cũng tăng hơn 57%. Hoạt động tín dụng hiệu quả đã đem về hơn 3,000 tỷ đồng thu nhập lãi thuần cho MSB trong năm 2019. Bên cạnh đó, lợi nhuận của ngân hàng cũng ghi nhận sự đóng góp không nhỏ từ các hoạt động dịch vụ với mức tăng 92% so với năm 2018.

Ngoài những kết quả tích cực từ hoạt động kinh doanh, năm vừa qua MSB cũng cho thấy nhiều điểm sáng trong việc quản trị chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu, thể hiện ở tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2.21% năm 2018 xuống còn 1.71% cuối năm 2019. Đồng thời ngân hàng cũng đã nỗ lực giảm 54% quy mô danh mục trái phiếu VAMC và dự kiến sẽ xử lý sạch phần còn lại này trong năm 2020.

Trong năm qua, MSB cũng là 1 trong 9 ngân hàng TMCP đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt áp dụng trước thời hạn Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo chuẩn mực quốc tế Basel II. Kể từ khi áp dụng theo chuẩn mực này, MSB luôn duy trì mức hệ số an toàn vốn cao hơn 9% theo quy định, trong đó kết quả cuối năm 2019, chỉ số này của MSB đạt 10.25%.

Theo kế hoạch, năm 2020, MSB sẽ triển khai nhiều dự án quan trọng ứng dụng công nghệ số trong cả hoạt động kinh doanh và quản trị vận hành. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để ngân hàng hoàn thành nhiều mục tiêu lớn trong giai đoạn 2020-2023.

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang