MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hương

24-03-2020 17:54:00+07:00
24/03/2020 17:54 0
  •  

MWG: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương thông báo giao dịch cổ phiếu của người người có liên quan đến nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200324_20200324 - MWG - TBGD NCLQ CDNB-Nguyen Thi Thu Huong.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang