MWG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

20-03-2020 17:53:00+07:00
20/03/2020 17:53 0
  •  

MWG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200320_20200320 - MWG - CBTT Thay Doi So Luong CP Co Quyen Bieu Quyet Dang Luu Hanh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang