NAV: Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

24-03-2020 09:58:00+07:00
24/03/2020 09:58 0
  •  

NAV: Thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Nam Việt công bố thông báo và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

 
 

Tài liệu đính kèm:
20200324_20200324 - NAV - TB va tai lieu hop DHCD thuong nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang