NBR: Nguyễn Thái Linh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 3,890 CP

17-03-2020 11:26:00+07:00
17/03/2020 11:26 0
  •  

NBR: Nguyễn Thái Linh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 3,890 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thái Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NBR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,879 CP (tỷ lệ 3.15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,890 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 60,769 CP (tỷ lệ 3.36%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: điều kiện thị trường không phù hợp
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/02/2020
- Ngày kết thúc giao dịch: 13/03/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang