PPS vượt 16% kế hoạch lợi nhuận quý 1/2020

30-03-2020 14:45:31+07:00
30/03/2020 14:45 0
  •  

PPS vượt 16% kế hoạch lợi nhuận quý 1/2020

Ngày 25/03, HĐQT CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) đã thông qua kết quả ước thực hiện quý 1 và kế hoạch hoạt động trong quý 2/2020.

Theo đó, doanh thu quý 1/2020 của PPS ước tính gần 51 tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch quý. Lãi trước thuế ước đạt gần 3 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch.

Kết quả ước thực hiện quý 1/2020 của PPS
Nguồn: PPS

Trong quý 2/2020, Công ty định hướng tập trung triển khai việc chuẩn bị đấu thầu Cà Mau 1 (dự kiến diễn ra vào tháng 8/2020) và ký lại hợp đồng BDSC thường xuyên Nhà máy điện Vũng Áng 1 vào tháng 10/2020. Mặt khác, PPS yêu cầu Chi nhánh Đà Nẵng tập trung thu hồi công nợ, đặc biệt tại Nhà máy thủy điện Đăkđrink.

HĐQT cũng đã thống nhất chủ trương báo cáo cổ đông chi phối PV Power (HOSE: POW) về việc khó khăn trong thực hiện thoái vốn khỏi PAIC, đồng thời tiếp tục tìm kiếm người mua quan tâm để có thể chuyển nhượng cổ phần tại PAIC.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của PPS dự kiến diễn ra vào ngày 20/04. Cổ đông chốt danh sách cuối cùng vào ngày 07/04/2020.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang