PTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26-03-2020 15:33:00+07:00
26/03/2020 15:33 0
  •  

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/04/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2019
          - Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 10,000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 23/04/2020
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP may xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 23/04/2020. Khi đến nhận cổ tức người sở hữu phải xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang