PVG: Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, Công ty đổi tên thành Kinh doanh LPG Việt Nam

24-03-2020 10:15:00+07:00
24/03/2020 10:15 0
  •  

PVG: Bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT, Công ty đổi tên thành Kinh doanh LPG Việt Nam

Trong cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của CTCP Kinh doanh Khí Miền Bắc (HNX: PVG) diễn ra ngày 19/03, Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hải Long và ông Trần Anh Khoa vào Thành viên HĐQT. Đồng thời, thống nhất đổi tên Công ty thành CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam

Tại cuộc họp, cổ đông của PVG đã thống nhất thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Hải Long và ông Trần Anh Khoa vào thành viên HĐQT. Đồng thời, bà Hoàng Thị Thu Hằng và ông Trịnh Văn Minh đã thôi nhiệm.

Ông Nguyễn Hải Long sinh năm 1978, hiện là Phó Giám đốc PVG kiêm Giám đốc chi nhánh Miền Nam, Ủy viên thường vụ Hiệp hội Gas Việt Nam, Chủ tịch Chi hội Gas miền Nam.

Ông Trần Anh Kha sinh năm 1983, hiện là Phó Ban Thị trường kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (HOSE: GAS).

Mặt khác, ĐHĐCĐ PVG cũng đã thông qua việc đổi tên Công ty. Cụ thể, tên mới của đơn vị này là CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam, viết tắt là PVGAS LPG. Trụ sở Công ty cũng dự kiến sẽ chuyển vào Tp.HCM.

Phía cổ đông có ý kiến rằng thương hiệu PVGAS North đã gắn liền 20 năm với Công ty và việc đổi tên Công ty liệu có gây ảnh hưởng như thế nào, có thu hẹp sản phẩm sản phẩm, hoạt động kinh doanh hay không.

Phản hồi ý kiến, đại diện phía Công ty cho biết việc đổi tên không làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, do vẫn sử dụng thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tổng Công ty Khí Việt Nam (HOSE: GAS) đã giao cho PVG kinh doanh LPG trên toàn quốc. Và do việc tái cơ cấu kinh doanh sản phẩm khí, Công ty được giao chỉ tập trung vào kinh doanh LPG nên việc đổi tên là cần thiết.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang