QNS: Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,500,000 CP

31-03-2020 16:53:00+07:00
31/03/2020 16:53 0
  •  

QNS: Võ Thành Đàng - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,500,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Võ Thành Đàng
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: QNS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 19,923,348 CP (tỷ lệ 5.58%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,500,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 03/04/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/04/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang