Quý 1/2020 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng thấp nhất giai đoạn 2016-2020

27-03-2020 15:40:00+07:00
27/03/2020 15:40 0
  •  

Quý 1/2020 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng thấp nhất giai đoạn 2016-2020

Khu vực công nghiệp và xây dựng quý 1/2020 chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nên đạt mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng thấp nhất giai đoạn 2016-2020; sản xuất và phân phối điện tăng trưởng ổn định; ngành khai khoáng giảm sâu chủ yếu do khai thác dầu thô giảm mạnh.

 Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19

Tăng trưởng của khu vực công nghiệp và xây dựng quý 1/2020 đạt 5.15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó ngành công nghiệp tăng 5.28%, nguyên nhân chủ yếu do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 7.12%, cùng với đó là ngành khai khoáng giảm 3.18% do khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm mạnh.

Tính chung quý 1/2020, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp ở mức 2.8% so với quý 1/2019 (thấp hơn nhiều so với mức tăng 8% của quý 1/2019). Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 31/3/2020 tăng 24.9% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2019 tăng 15.6%). 

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân quý I/2020 đạt 78.4% (cùng kỳ năm trước là 72.9%).

Nhật Quang

FILI


Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang