SAB: HĐQT thông qua việc hoãn ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

18-03-2020 14:47:00+07:00
18/03/2020 14:47 0
  •  

SAB: HĐQT thông qua việc hoãn ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thông báo HĐQT thông qua việc hoãn ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200318_20200318 - SAB - CBTT NQHDQT phe duyet viec hoan to chuc DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang