SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

04-03-2020 15:24:00+07:00
04/03/2020 15:24 0
  •  

SSI: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD

Quỹ ETF SSIAM VNFIN LEAD báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200304_20200304 - SSI - KQ GD CP cua to chuc CLQ-Quy ETF SSIAM VNFIN LEAD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang