TDW: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

31-03-2020 18:03:00+07:00
31/03/2020 18:03 0
  •  

TDW: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200331_20200331 - TDW - NQ HDQT 07 hoan tc đh tn 2020 (huy NDKCC tc dh).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang