Than Hà Tu - Vinancomin thay ghế Chủ tịch HĐQT

04-03-2020 09:29:00+07:00
04/03/2020 09:29 0
  •  

Than Hà Tu - Vinancomin thay ghế Chủ tịch HĐQT

Ngày 03/03/2020, HĐQT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin (HNXTHT) đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Tốt.

 

* Nhà đầu tư chờ đợi gì khi truy cập vào mục quan hệ cổ đông trên website công ty?

 

Cụ thể, theo đề nghị của cổ đông Tập Đoàn Công Nghiệp Than - Khoáng Sản Việt Nam (Vinacomin) - Công ty mẹ và hiện đang nắm giữ 65% vốn tại THT và đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Trọng Tốt, HĐQT THT đã đồng ý miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Tốt.

Đồng thời, HĐQT THT bầu ông Trần Thế Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT THT kể từ ngày 03/03/2020 và kết thúc cùng với nhiệm kỳ III (2017-2020) của HĐQT THT.

Được biết gần đây, HĐQT THT cũng đã miễn nhiệm ông Vũ Hồng Cẩm thôi giữ chức vụ Giám đốc và Giám đốc điều hành mỏ THT kể từ ngày 15/01/2020. Qua đó, bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Quảng - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc THT giữ chức vụ Giám đốc THT và ông Lam Anh Tuấn - Phó Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc điều hành mỏ THT.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc năm 2019, THT ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng đạt hơn 2,449 tỷ đồng và gần 65 tỷ đồng, lần lượt giảm 13% và 20% so với năm trước.

Một số chỉ tiêu tài chính của THT qua 4 năm gần đây. ĐVT: Triệu đồng

Minh Hồng 

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang