Trung tâm Quy Hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang sắp đưa cổ phiếu lên sàn

09/03/2020 16:261
  •  

Trung tâm Quy Hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang sắp đưa cổ phiếu lên sàn

Ngày 04/03/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Trung tâm Quy Hoạch - Kiến trúc tỉnh Hậu Giang. Theo đó 55,000 cổ phiếu với mã chứng khoán HGC sẽ được đưa vào giao dịch trên sàn UPCoM.

Lượng cổ phiếu trên có tổng giá trị 550 triệu đồng tính theo mệnh giá. Ngày giao dịch đầu tiên được thông báo vào thứ Tư 11/03/2020, giá tham chiếu là 10,000 đồng/cp.

HGC là doanh nghiệp thuộc hình thức hành chính sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên và đầu tư. Đơn vị này được thành lập vào tháng 3/2008, trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

Hoạt động của HGC gồm lập quy định, quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị; khảo sát xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng, lập báo cáo kinh tế, báo cáo tác động môi trường của công trình xây dựng.

Nguồn vốn kinh doanh của đơn vị này đều do ngân sách Nhà nước cấp, thể hiện hơn 1.2 tỷ đồng.

Nguồn vốn hoạt động năm 2018 của HGC. Đvt: Đồng
Nguồn: HGC

Kết thúc năm 2018, HGC đạt doanh thu gần 7.1 tỷ đồng và thặng dư trong năm gần 4 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 của HGC

Đến thời điểm 31/12/2018, HGC có tổng tài sản hơn 8,544 tỷ đồng, tăng 90% so với hồi đầu năm. Số dư tiền cuối năm 2019 đạt mức 3 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang