VCS: Đăng ký mua 4,800,000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

24-03-2020 16:02:00+07:00
24/03/2020 16:02 1
  •  

VCS: Đăng ký mua 4,800,000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ

- Tên tổ chức niêm yết: CTCP VICOSTONE
- Mã chứng khoán: VCS
- Số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,800,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tái cấu trúc nguồn vốn
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Nguồn vốn dùng để mua cổ phiếu quỹ: Quỹ đầu tư phát triển hoặc các nguồn khác phù hợp theo QĐ của pháp luật
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/04/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/04/2020
- Tên công ty chứng khoán được ủy quyền thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang