VIP: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020

11-03-2020 17:32:00+07:00
11/03/2020 17:32 0
  •  

VIP: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020

Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm tài chính 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200311_20200311 - VIP - CV UBCKNN chap thuan gia han BCTC quy, soat xet, kiem toan nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang