logo

XHC đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 tăng 19%, dự chi cổ tức tiền mặt 40%

26-03-2020 14:36:46+07:00
26/03/2020 14:36 1
  •  

XHC đặt kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 tăng 19%, dự chi cổ tức tiền mặt 40%

HĐQT CTCP Xuân Hòa Việt Nam (UPCoM: XHC) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, XHC đưa ra kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2020 cũng như kế hoạch bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo HĐQT của Xuân Hòa, năm 2019 hệ thống bán hàng của Công ty đã duy trì và phát triển khách hàng hiện có cũng như phát triển thêm 38 khách hàng mới qua đó giúp tổng doanh thu thuần bán hàng của XHC vượt nhẹ mục tiêu đề ra, đồng thời tăng trưởng gần 21% so với năm trước.

Qua đó, lãi sau thuế của Công ty đạt hơn 79 tỷ đồng, tăng gần 46% so với năm trước, đồng thời vượt 10% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ngoài ra, trong năm XHC cũng đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 30% vào tháng 8/2019, tương ứng bằng 100% kế hoạch mà Công ty đã thông qua trước đó.

Kết quả kinh doanh năm 2019 và mục tiêu 2020 của XHC
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 XHC

Sang năm 2020, XHC đặt mục tiêu tăng trưởng 15% về doanh thu và tăng trưởng hơn 19% về tổng lợi nhuận sau thuế toàn Công ty. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 640 tỷ đồng và 77.6 tỷ đồng.Trong đó, lợi nhuận sau thuế từ nhà máy được kỳ vọng đạt 27.6 tỷ đồng, tương ứng tăng 20% so với kết quả đạt được năm trước. Đáng chú ý, tỷ lệ chi cổ tức năm 2020 được Công ty dự kiến lên đến 40%.

Mục tiêu này được đưa ra dựa trên đánh giá tích cực của Công ty về cơ hội xuất khẩu của Việt Nam (trong đó XHC) sang các nước khác khi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng như dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc…đã chuyển một số sản phẩm mua từ Trung Quốc sang Việt Nam. Tuy nhiên Công ty cũng cho rằng sẽ gặp những khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn cầu sẽ kéo lùi tốc độ phát triển GDP, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, XHC cũng đưa ra danh sách đề cử Thành viên HĐQT gồm ông Lê Duy Anh, Lê Việt Bằng, Nguyễn Đức Cường, Đào Đức Chính, Đoàn Hương Sơn và danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát gồm bà Tạ Minh Châu và bà Đào Ngọc Thu cho nhiệm kỳ 5 năm mới 2020 - 2025.

Như Xuân

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang