AIS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

28-04-2020 09:08:00+07:00
28/04/2020 09:08 0
  •  

AIS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS  thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200428_20200428 - AIS - CBTT BBH và NQ ĐHĐCĐ THUONG NIEN 2020.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang