Bảo hiểm Hàng không lỗ trong quý 1

22-04-2020 14:35:40+07:00
22/04/2020 14:35 2
  •  

Bảo hiểm Hàng không lỗ trong quý 1

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2020 vừa công bố của Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (OTC: HangKhong), Công ty lỗ ròng 35 tỷ đồng ngay trong quý đầu tiên do các hoạt động kinh doanh đều lao dốc.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của Bảo hiểm Hàng không. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 1 của Bảo hiểm Hàng không

Trong kỳ, doanh thu phí bảo hiểm tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 296 tỷ đồng. Trong đó, phí bảo hiểm gốc tăng 34% (345 tỷ đồng) và phí nhận tái bảo hiểm gấp 3 lần cùng kỳ (6.8 tỷ đồng).

Doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng 24% so với cùng kỳ, đạt gần 222 tỷ đồng. Hoa hồng nhượng tái báo hiểm và doanh thu khác HĐKD bảo hiểm tăng 56% lên hơn 20 tỷ đồng.

Kết quả trong kỳ, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 26%, đạt gần 242 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty ghi nhận tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 33% lên hơn 241 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp hoạt động bảo hiểm giảm đến 93% so vời cùng kỳ, chỉ còn 757 triệu đồng.

Thêm vào đó, hoạt động tài chính của Công ty lỗ gộp gần 5 tỷ đồng, do kỳ này chi cho hoạt động tài chính hơn 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 2 tỷ đồng và doanh thu tài chính lại giảm 64%, chỉ còn gần 7 tỷ đồng.

Kết quả, Công ty lỗ ròng hơn 35 tỷ đồng trong quý 1/2020.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang