BMI: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

06-04-2020 18:05:00+07:00
06/04/2020 18:05 0
  •  

BMI: Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200406_20200406 - BMI - CBTT NQ HDQT vv xin hoan DHDCDTN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang