Cadivi đặt kế hoạch lãi trước thuế đi lùi 20% trong năm 2020

09-04-2020 11:33:30+07:00
09/04/2020 11:33 2
  •  

Cadivi đặt kế hoạch lãi trước thuế đi lùi 20% trong năm 2020

CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (Cadivi, HOSE: CAV) đặt kế hoạch năm 2020 đạt doanh thu 10,392 tỷ đồng, vượt 15% so với thực hiện năm 2019. Tuy vậy, lãi trước thuế ước tính sụt giảm 20%, ở mức 501 tỷ đồng.

Chiến lược năm 2017-2022, CAV vẫn định hướng giữ thị phần miền Nam, đồng thời mở rộng miền Trung và miền Bắc. Bên cạnh tập trung vào ngành điện lực, Công ty cũng chú trọng thúc đẩy các sản phẩm dây dân dụng chậm cháy và năng lượng tái tạo.

Riêng cho năm 2020, CAV đặt mục tiêu mang về 10,392 tỷ đồng doanh thu, tăng 15% so với năm 2019; lãi sau thuế ước đạt 501 tỷ đồng, giảm 20%. Cổ tức năm 2020 dự kiến chi trả với tỷ lệ 50%. Thù lao HĐQT, Ban kiểm toán nội bộ sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2020, ước tính đạt gần 1.2 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của CAV
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CAV

Nhìn lại năm 2019, CAV đạt doanh thu 9,030 tỷ đồng, tăng 5.7% so với năm 2018; lãi sau thuế đạt gần 494 tỷ đồng, tăng 19%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 là 50%. Công ty đã vượt 1.5% kế hoạch doanh thu và 31% kế hoạch lãi trước thuế cả năm.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, CAV dùng gần 287 tỷ đồng để chia cổ tức (tỷ lệ 50%). Trong đó đã tạm ứng 144 tỷ đồng (tỷ lệ 25%) vào ngày 20/09/2019. Phần còn lại dự kiến thanh toán vào ngày 20/05/2020. Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm 2020 đạt 174 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của CAV từ 2016-2019. Đvt: Triệu đồng

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của CAV dự kiến diễn ra vào ngày 18/04. Đáng chú ý, ban lãnh đạo CAV sẽ trình cổ đông thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa CAV và Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex, HOSE: GEX) và với các thành viên trong hệ thống Gelex.

Chi tiết hơn, đây là các hợp đồng, giao dịch từ đầu năm 2020 trong lĩnh vực mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, chứng khoán, vay và cho vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của CAV (ghi trong BCTC gần nhất so với thời điểm xác lập từng hợp đồng giao dịch tương ứng).

Mới đây, từ ngày 17-23/03, phía GEX vừa mua vào hơn 1 triệu cp CAV theo hình thức thỏa thuận. Theo đó, GEX nâng sở hữu lên thành hơn 55 triệu cp tương đương 95.64% vốn tại CAV.

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang