CAV sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 25%

22-04-2020 11:50:54+07:00
22/04/2020 11:50 1
  •  

CAV sắp trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 25%

Sở giao dịch Chứng khoán TPHCM vừa thông báo CTCP Dây Cáp điện Việt Nam (HOSE: CAV) chuẩn bị trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỷ lệ 25%, đăng ký cuối cùng vào ngày 05/05/2020.

Cụ thể, CAV sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông vào ngày 20/05/2020 theo tỷ lệ 25% (2,500 đồng/cp). 

Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành hơn 57 triệu cp, CAV dự kiến chi hơn 142 tỷ đồng để trả cổ tức.

Lãi ròng quý 1 giảm 24% 

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 vừa công bố, CAV ghi nhận doanh thu thuần tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, lên gần 2,094 tỷ đồng và giá vốn hàng bán tăng 13%, lên 1,856 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp tăng 7%, đạt 237 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của CAV. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 của CAV

Trong kỳ, các khoản chi phí của ACV cũng đồng loạt tăng như chi phí tài chính (tăng 62%) và chi phí bán hàng (tăng 73%). Đáng chú ý, chi phí lãi vay tăng 95% so với cùng kỳ, chiếm 65% chi phí tài chính.

Kết thúc quý 1, lãi ròng của CAV giảm 24%, xuống chỉ còn 82 tỷ đồng. Theo CAV, kết quả quý 1 đi lùi là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Công ty có thực hiện các biện pháp hỗ trợ các đại lý để đảm bảo doanh thu, ổn định công việc làm, thu nhập cho người lao động.

Tại thời điểm 31/03/2020, các khoản phải thu ngắn hạn của CAV tăng mạnh 59% so với đầu năm, lên gần 1,839 tỷ đồng. Trong đó, phải thu Công ty Đức Tường hơn 169 tỷ đồng và Công ty Xây lắp điện số 5 hơn 131 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nợ phải trả của CAV cũng tăng 34%, lên hơn 3,283 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn của CAV tính đến 31/03/2020
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 của CAV

Tính đến cuối quý 1, tổng tài sản của CAV ghi nhận gần 4,964 tỷ đồng, tăng 22% so với con số hồi đầu năm.

Tiên Tiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang