Chứng quyền CVNM1903: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

08-04-2020 16:28:00+07:00
08/04/2020 16:28 0
  •  

Chứng quyền CVNM1903: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền VNM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CVNM1903) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200408_20200408 - CVNM1903 - TB ngay dkcc de thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang