logo

CII gom thêm 1.6 triệu cp CEE

07-04-2020 10:09:02+07:00
07/04/2020 10:09 0
  •  

CII gom thêm 1.6 triệu cp CEE

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) đã mua được 1.6 triệu cp CEE của CTCP Xây dựng Hạ tầng CII (HOSE: CEE) từ ngày 05/03-03/04.

Theo CII, vì điều kiện thị trường không cho phép mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký với mức giá kỳ vọng nên CII chỉ mua được 1.6 triệu cp CEE, chiếm 52% số lượng cp đã đăng ký.

Ước tính, với mức giá CEE cuối phiên giao dịch 03/04 là 18,750 đồng/cp, giảm 29% so với đầu năm 2019, CII đã chi ra hơn 29 tỷ đồng để tăng tỷ sở hữu tại CEE từ 67.06% (26.5 triệu cp) lên 71.04% (28.1 triệu cp).

Trước khi đăng ký mua thêm 3.1 triệu cp CEE, CII cũng đã đăng ký mua 5 triệu cp CEE từ ngày 28/02/2019 đến ngày 28/03/2019. Tuy nhiên, kết quả giao dịch vẫn chưa được công bố

Trước đó, từ ngày 10/12/2019 -03/01/2020. Công ty mẹ CII đã gom 2.11 triệu cp CEE .

Mục đích thực hiện các giao dịch này nhằm để tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại CEE theo Nghị quyết HĐQT của CII ngày 16/11/2018 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của CEE ngày 24/12/2018. Cụ thể, CII sẽ mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu CEE để tăng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 74.9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CEE.

* CII muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại CEE lên gần 75%

* CII đăng ký mua 5 triệu cp CEE

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang