CTR báo lãi ròng tăng gần 36% trong quý 1, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm

24-04-2020 14:16:42+07:00
24/04/2020 14:16 4
  •  

CTR báo lãi ròng tăng gần 36% trong quý 1, dòng tiền hoạt động kinh doanh âm

Theo BCTC quý đầu năm, Tổng CTCP Công trình Viettel (UPCoM: CTR) ghi nhận doanh thu đạt hơn 1,380 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, lãi ròng đạt gần 51 tỷ đồng, tăng 36%.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của CTR
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của CTR

Khép lại quý 1/2020, CTR ghi nhận doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,380 tỷ đồng, trong đó doanh thu dịch vụ vận hành khai thác nhà trạm và ứng cứu thông tin chiếm tỷ trọng lớn, doanh thu bán hàng thương mại cao gấp 2 lần so với cùng kỳ. Đây cũng là quý có doanh thu cao nhất của CTR từ quý 2/2011 tới nay.

Chi phí tài chính chiếm tỷ lệ không đáng kể, trong kỳ không phát sinh chi phí lãi vay do Công ty không vay nợ ngân hàng. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 59%, chiếm hơn 28.5 tỷ đồng. Do đó, lãi ròng của Công ty tăng gần 36%, đạt gần 51 tỷ đồng.

Song, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận âm gần 66 tỷ đồng. Thêm vào đó, Công ty chi hơn 64 tỷ đồng để mua sắm xây dựng tài sản cố định nên lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm gần 125 tỷ đồng. Đó cũng là nguyên nhân khiến khoản tiền và tương đương tiền của Công ty giảm về còn gần 685 tỷ đồng so với đầu năm (809 tỷ đồng).

Cuối tháng 3/2020, tổng tài sản của CTR ghi nhận ở mức hơn 2,670 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với đầu năm chủ yếu là tăng các khoản phải thu ngắn hạn. Nợ phải trả của Công ty chiếm hơn 1,737 tỷ đồng, tập trung ở các khoản phải trả người lao động và chi phí ngắn hạn phải trả khác.

Tố Diệp

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang