CVNM1903: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM1903

06-04-2020 15:28:00+07:00
06/04/2020 15:28 0
  •  

CVNM1903: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVNM1903

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VNM/6.5M/SSI/C/EU/Cash-01 (mã CK: CVNM1903) do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200406_20200406 - CVNM1903 - QD huy ny.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang