Đề xuất giảm 50% lệ phí cấp phép thành lập ngân hàng

10-04-2020 13:13:10+07:00
10/04/2020 13:13 0
  •  

Đề xuất giảm 50% lệ phí cấp phép thành lập ngân hàng

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư quy định về lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng. Trong đó, có đề xuất giảm 50% lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng.

Theo dự thảo, tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định hiện tại theo Thông tư số 150/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016 của Bộ Tài chính. 

Như vậy, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng cấp lần đầu được đề xuất điều chỉnh giảm 50%, từ 140 triệu đồng/giấy phép theo quy định hiện hành còn 70 triệu đồng/giấy phép; tương tự, giấy phép cấp đổi bổ sung, gia hạn hiện nay là 70 triệu đồng/giấy phép được đề xuất giảm còn 35 triệu đồng/giấy phép.

Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng hiện nay là 70 triệu đồng/giấy phép cấp lần đầu được đề xuất giảm còn 35 triệu đồng/giấy phép và giấy phép cấp đổi, bổ sung và gia hạn hiện nay là 35 triệu đồng/ giấy phép sẽ giảm còn 17.5 triệu đồng/giấy phép.

Dự kiến, Thông tư này khi được ban hành sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2020.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang