DNY chìm sâu trong bĩ cực

10-04-2020 08:27:44+07:00
10/04/2020 08:27 4
  •  

DNY chìm sâu trong bĩ cực

DNY đã ngừng sản xuất kinh doanh trong một năm qua do dính dáng đến những vấn đề về ô nhiễm môi trường. Tính đến thời điểm 31/12/2019, doanh nghiệp này lỗ lũy kế 374 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu ghi nhận âm hơn 82 tỷ đồng

Theo BCTC kiểm toán 2019 vừa được công bố, CTCP Thép Dana - Ý (HNX: DNY) ghi nhận khoản lỗ ròng trong năm gần 358 tỷ đồng, tăng lỗ gần 45 tỷ đồng so với con số tại báo cáo tự lập. Khoản lỗ phình to tô đậm thêm vào bức tranh tối màu của một doanh nghiệp đã ngừng sản xuất kinh doanh trong 12 tháng.

Kết quả kinh doanh của DNY trong năm 2019
Đvt: Đồng
Nguồn: BCTC kiểm toán 2019 của DNY

Dấu chấm hỏi cũng được đặt ra đối với giá trị thực tế của các khoản mục tài sản ghi nhận vào thời điểm 31/12/2019 tại BCTC của DNY.

Kiểm toán viên cho biết không thể thu thập được bằng chứng thích hợp về tính hiện hữu của toàn bộ giá trị hàng tồn kho, tức gần 489 tỷ đồng ghi nhận thời điểm cuối năm 2019.

Bên cạnh đó, các tài sản của DNY (bao gồm gần 489 tỷ đồng hàng tồn kho, gần 398 tỷ đồng tài sản cố định hữu hình và 297 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang) đã bị hoen rỉ và suy giảm chất lượng. Phía kiểm toán viên lưu ý rằng số liệu tại BCTC vẫn chỉ là những con số theo giá trị ghi sổ ban đầu chưa tính đến sự điều chỉnh nào liên quan đến việc sụt giảm giá trị. Với các tài liệu kế toán được cung cấp vào thời điểm lập báo cáo, kiểm toán viên không thể định lượng được giá trị của các tài sản đã nêu trên.

Một số khoản nợ phải trả của DNY trị giá gần 16 tỷ đồng cũng chưa được đối chiếu xác nhận tại thời điểm 31/12/2019.

“Chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính đính kèm” – Kiểm toán viên nêu rõ tại BCTC vừa được công bố của DNY.

Tính đến cuối năm 2019, nợ ngắn hạn của DNY đã vượt quá tài sản ngắn hạn. Đồng thời, phía kiểm toán viên cho biết, khả năng thanh toán của Công ty trong một năm sắp tới hoàn toàn phụ thuộc vào các quyết định của ngân hàng, bên liên quan, các cổ đông lớn trong việc cung cấp tín dụng, khoanh nợ gốc, nợ lãi vay hay hỗ trợ tài chính.

Từ việc làm ăn kinh doanh có lãi trong năm 2017, DNY đã chìm sâu trong thua lỗ vì phải dừng hoạt động sản xuất do liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại TP Đà Nẵng, nơi Công ty đặt hai nhà máy.

Theo BCTC kiểm toán, lỗ lũy kế ghi nhận đến cuối năm 2019 của DNY đã lên đến 374 tỷ đồng. Theo đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này cũng âm đến 82 tỷ đồng.

Thừa Vân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang