Donimex đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 đi ngang, Vietcombank yêu cầu phá sản vì nợ xấu

01-04-2020 16:00:00+07:00
01/04/2020 16:00 1
  •  

Donimex đặt kế hoạch lợi nhuận 2020 đi ngang, Vietcombank yêu cầu phá sản vì nợ xấu

HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Đồng Nai (Donimex) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với 255 tỷ đồng doanh thu và 4.1 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Với kế hoạch này, Donimex dự kiến doanh thu giảm 29%, trong khi lợi nhuận trước thuế đi ngang so với thực hiện năm 2019.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019, Donimex ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 358 tỷ đồng, tăng 37% và thực hiện được 148% kế hoạch về tổng doanh thu. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Donimex giảm nhẹ 3%, đạt 3.3 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm.

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán đã có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với việc Donimex chưa trích lập dự phòng khoản nợ phải thu khó đòi tại ngày 31/12/2019 của Công ty TNHH Xây dựng Cầu đường Quốc Việt với số tiền 7.2 tỷ đồng. Đây là khoản nợ từ giai đoạn Nhà nước bàn giao cho công ty cổ phần. Nếu việc trích lập được thực hiện sẽ ảnh hưởng đến bảng cân đối kế toán số đầu năm chỉ tiêu dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi và chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước.

Bên cạnh đó, đơn vị kiểm toán cũng đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với việc Công ty đang ghi nhận các khoản phải trả ngắn hạn khác với số tiền gần 12 tỷ đồng, việc ghi nhận này theo biên bản bàn giao khi thực hiện cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần tại thời điểm 31/03/2007. Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, Donimex chưa xác nhận đầy đủ khoản phải trả này. Đồng thời, Công ty chưa thực hiện ước tính lãi phải trả đối với khoản phải trả trên. Trong đó, khoản phải trả Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) với số tiền 7.3 tỷ đồng, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa đang trong quá trình tiếp tục thụ lý đơn yêu cầu phá sản. Với những tài liệu hiện có của Công ty, đơn vị kiểm toán không thể xác định thính chính xác các khoản này tại thời điểm trên bằng các thủ tục kiểm toán khác. Do đó, đơn vị kiểm toán không đủ cơ sở để xác định ảnh hưởng của vấn đề nêu trên đến bảng cân đối kế toán cũng như ảnh hưởng của nó đến kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Đơn vị kiểm toán cũng nhấn mạnh, Donimex đang thực hiện thoái vốn nhà nước và thống nhất phương án nhận bồi thương hỗ trợ di dời trụ sở Công ty, đồng thời, Donimex cũng đã đăng ký lưu ký cổ phiếu của Công ty từ ngày 05/02/2020 để chuẩn bị giao dịch trên UPCoM.

Đáng chú ý, đơn vị kiểm toán cho biết, trước việc Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đang trong quá trình tiếp tục thụ lý đơn yêu cầu phá sản liên quan đến khoản nợ của Vietcombank. Theo đơn vị kiểm toán, những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Tuy nhiên, HĐQT Donimex trình ĐHĐCĐ cam kết Công ty vẫn hoạt động liên tục.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang