HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

29-04-2020 18:49:00+07:00
29/04/2020 18:49 0
  •  

HBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200429_20200429 - HBC - BC KQGDCP nguoi co lien quan Le Thi Anh Thu.pdf
20200429_20200429 - HBC - BC KQGDCP nguoi co lien quan Le Viet Hieu.pdf
20200429_20200429 - HBC - BC KQGDCP nguoi co lien quan Le Viet Hung.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang