HBS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29-04-2020 16:43:00+07:00
29/04/2020 16:43 0
  •  

HBS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa Bình thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200429_20200429-HBS-CBTT BB NQ DHCD 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang