KDC báo lãi ròng quý 1 hơn 11 tỷ đồng

21-04-2020 11:40:01+07:00
21/04/2020 11:40 2
  •  

KDC báo lãi ròng quý 1 hơn 11 tỷ đồng

Trong quý đầu năm 2020, CTCP Tập đoàn KIDO (HOSE: KHC) ghi nhận doanh thu tăng 11% đạt hơn 1,726 tỷ đồng và lãi ròng đạt hơn 11.2 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của KDC
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của KDC

Theo báo cáo tài chính vừa mới công bố, KDC ghi nhận doanh thu tăng 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,726 tỷ đồng. Doanh thu tăng chủ yếu là do doanh thu thành phẩm đã bán tăng gần 47% đạt hơn 1,578 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của Công ty giảm 65%, ghi nhận ở mức hơn 15 tỷ đồng, do lãi tiền gửi giảm từ 42 tỷ đồng về còn gần 13 tỷ đồng. Lãi từ các công ty liên doanh, liên kết giảm 27%, đạt 54 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 9% và 11% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi ròng của Công ty tăng 95%, đạt hơn 11.2 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/03/2020, KDC ghi nhận tài sản biến động không đáng kể, đạt hơn 11,699 tỷ đồng. Nợ phải trả của Công ty giảm 6% so với đầu năm, chiếm gần 3,496 tỷ đồng chủ yếu là do khoản phải trả cho người bán giảm.

Tố Diệp

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang