Lãi công ty mẹ quý 1/2020 của SSI đạt hơn 15 tỷ đồng

21-04-2020 17:08:25+07:00
21/04/2020 17:08 4
  •  

Lãi công ty mẹ quý 1/2020 của SSI đạt hơn 15 tỷ đồng

Mới đây, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) công bố báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1/2020 với tổng doanh thu tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo báo cáo công ty mẹ, quý 1/2020, SSI ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 34% so với cùng kỳ lên mức hơn 936.5 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động trong kỳ tăng mạnh nhờ các khoản lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL), khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM), tài sản sẵn sàng để bán (AFS) tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, lãi từ tài sản tài chính FVPTL của Công ty trong kỳ đạt hơn 196.3 tỷ đồng, tăng 35% so với kỳ trước. Lãi từ tài sản HTM tăng 21%, đạt gần 259 tỷ đồng. Lãi từ tài sản AFS tăng đột biến lên gần 159.4 tỷ đồng.

Doanh thu từ mảng môi giới và cho vay của Công ty lại sụt giảm so với cùng kỳ. Trong quý 1, doanh thu môi giới của Công ty giảm 20% về còn hơn 123 tỷ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm nhẹ 7% về còn 145.5 tỷ đồng. Tính đến cuối quý, dư nợ cho vay của Công ty ở mức hơn 4,009 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Công ty ghi nhận khoản lỗ tài sản tài chính FVTPL lên tới hơn 489 tỷ đồng, gấp hơn 6.3 lần cùng kỳ năm trước. Khoản mục này tăng vọt kéo chi phí hoạt động trong kỳ của Công ty tăng hơn 170% so với cùng kỳ lên mức 663 tỷ đồng.

Mặt khác, chi phí tài chính của Công ty cũng tăng mạnh 52% so với cùng kỳ lên mức gần 259 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của SSI
Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 1/2020 của SSI

Với những biến động trên, SSI báo lãi công ty mẹ hơn 15 tỷ đồng trong quý 1, giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối kỳ, SSI ghi nhận tổng tài sản hơn 27,148 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm.

Thị trường giảm sâu trong quý 1 kéo tự doanh đi xuống

Nói riêng mảng tự doanh, trong 1/2020, thị trường chứng khoán giảm mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới danh mục tự doanh của SSI. Chi phí hoạt động tăng đột biến, chủ yếu đến từ chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL tại thời điểm cuối quý 1 - thời điểm thị trường giảm sâu khiến SSI ghi lỗ tự doanh vào khoảng gần 300 tỷ đồng.

Trong quý 1, SSI ghi lãi hơn 80 tỷ đồng từ bán tài sản FVTPL. Trong đó, lãi từ bán cổ phiếu và chứng khoán niêm yết ghi nhận gần 43.7 tỷ đồng. Trong đó, khoản lãi từ các chứng quyền do Công ty phát hành chiếm phần lớn, ở mức hơn 27.3 tỷ đồng.

Thuyết minh lãi bán tài sản tài chính của SSI. Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 1/2020 của SSI

Tuy vậy, Công ty ghi lỗ tới hơn 124.4 tỷ đồng từ bán tài sản FVTPL. Lỗ bán cổ phiếu và chứng khoán niêm yết hơn 98 tỷ đồng. Một số khoản cắt lỗ được thuyết minh chi tiết là ELC, DBC, HPG.

Thuyết minh lỗ bán tài sản tài chính của SSI. Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 1/2020 của SSI

Đồng thời, Công ty ghi nhận đánh giá giảm tới hơn 360 tỷ đồng tại thời điểm cuối quý 1 đối với danh mục tài sản FVTPL. Có thể điểm tên một số mã nổi bật khiến tự doanh của SSI đi xuống như HPG, FPT, MWG, MBB, DBC.

Thuyết minh đánh giá lại các tài sản tài chính của SSI. Nguồn: BCTC công ty mẹ quý 1/2020 của SSI

Chí Kiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang