Lãi suất danh nghĩa là gì?

11-04-2020 20:00:00+07:00
11/04/2020 20:00 0
 •  

Lãi suất danh nghĩa là gì?

Bản chất thực sự của lãi suất là gì mà khi gửi tiền hay rút tiền, khách hàng đều quan tâm đến nó đầu tiên?

1. Lãi suất danh nghĩa (Nominal interest rate) là gì?

 • Tỷ lệ biểu thị sự gia tăng của tiền sau một thời gian nhất định mà chưa tính đến sự thay đổi sức mua của đồng tiền trong khoảng thời gian đó.
 • Mức lãi suất kiếm được từ tiền của mình nếu có tài khoản tiết kiệm.
 • Lãi suất phải trả khi đi vay tiền.
 • Cả 3 đều đúng.

Lãi suất danh nghĩa là thuật ngữ để chỉ tỷ lệ lãi trên giá trị danh nghĩa của một khoản tiền vay hoặc đầu tư... với hàm ý nó là tỷ lệ lãi chưa được điều chỉnh ảnh hưởng của lạm phát hoặc ảnh hưởng của việc tính lãi kép.

2. Lãi suất thực (Real interest rate )là gì?

 • Lãi suất thực sự thu được từ một khoản đầu tư sau khi tính đến tác động của lãi suất ghép.
 • Lãi suất phải trả cho một khoản vay sau khi tính đến tác động của lãi suất ghép.
 • Lãi suất mà nhà đầu tư hy vọng nhận được sau khi trừ đi lạm phát.
 • Cả 3 đều đúng

Lãi suất thực tế là lãi suất mà nhà đầu tư hy vọng nhận được sau khi trừ đi lạm phát. Đây không phải là số đơn thuần, vì các nhà đầu tư khác nhau có kỳ vọng về tỷ lệ lạm phát khác nhau.

3. Mối quan hệ giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa?

 • Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa - Tỷ lệ lạm phát dự kiến
 • Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa - Tỷ lệ lạm phát
 • Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực - Tỷ lệ lạm phát dự kiến
 • Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực - Tỷ lệ lạm phát

Lãi suất thực tế được tính xấp xỉ bằng lãi suất danh nghĩa trừ đi tỷ lệ lạm phát dự kiến.

Trạng Chứng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang