MB muốn bổ sung thêm 1 thành viên BKS chuyên trách

15-04-2020 14:50:48+07:00
15/04/2020 14:50 0
  •  

MB muốn bổ sung thêm 1 thành viên BKS chuyên trách

HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) vừa thông qua việc trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 quyết định tăng số lượng thành viên Ban kiểm soát (BKS) và bầu bổ sung thành viên BKS của MB nhiệm kỳ 2019-2024 tại Đại hội.

Cụ thể, MB trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thêm 1 thành viên chuyên trách, nâng số lượng thành viên BKS chuyên trách của MB nhiệm kỳ 2019-2024 lên 5 người.

Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự bầu bổ sung thành viên BKS phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ MB.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để các cổ đông, nhóm cổ đông thực hiện quyền đề cử ứng viên đối với nhân sự dự kiến được bầu bổ sung là ngày 28/04/2020.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang