MHC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

29-04-2020 17:28:00+07:00
29/04/2020 17:28 0
  •  

MHC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 Công ty Cổ phần MHC thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200429_20200429 - MHC - NQ+BB DHDCD thuong nien 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang