MHC: Thông báo về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

29-04-2020 17:28:00+07:00
29/04/2020 17:28 0
  •  

MHC: Thông báo về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025

 Công ty Cổ phần MHC thông báo về việc bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200429_20200429 - MHC - CBTT vv bau Chu tich HDQT va BKS.PDF

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang